Baby - Børn og Kranio-Sakralterapi

Behandlingen er så blid, at den er egnet til både store og
små

Der tages naturligvis udgangspunkt i de problemstillinger,
du som forældre oplever omkring dit barn.

 Som vi kan drøfte telefonisk inden jeres besøg.

Ring gerne. Læg en besked hvis jeg ikke lige besvarer dit opkald. Så ringer jeg tilbage.

Du er også velkommen til at smse eller maile på
mary@klinikfroelund.dk

Forberedelse til besøget her

Er dit barn mellem 3 og 12 år, kan det være en god ide, at du har kontaktet mig inden, da det er vigtigt, at vi ikke taler hen over hovedet på barnet under behandlingen. Det kan være hårdt for barnet, at høre at mor og far synes, at barnet har eller er et problem. Tænk over, hvordan du præsenterer besøget i klinikken for barnet. 

Et besøg her er noget der skal til for, at barnet og vi terapeut og forældre oplever noget, der er rart i vores liv  🙂 

At vi får lov at mærke stilheden og at det kan være rart at være i din krop. Noget alle børn ville have godt af. 

og giv det så ikke mere opmærksomhed end det. 

Barnet mærker og reagerer på din tillid og fortrolighed ved et besøg hos en terapeut, som egentlig ikke er andet en rar dame, der vil holde på din krop og mærke hvordan du har det inden i stille og roligt. Det betyder ikke, at barnet skal have formaninger om at skulle ligge stille under besøget her, blot at det er en dame, der lige mærker på deres krop uden at de skal gøre noget som helst. 

 

Virkning af Kranio Sakral terapi

 • Behandlingen støtter børnene i deres egen udvikling i sundhed.

 • Denne blide behandlingsform er især velegnet til børn. Fordi den respekterer kroppen og ikke er invasiv.

 • Med et afbalanceret nervesystem, får barnet et bedre udgangspunkt for hverdagen

 • Fødsels-traumer og tidlige følelsesmæssige blokeringer opløser sig og bliver kropsligt bearbejdet og barnet finder en mere natulig balance i krop og sind.

At blive anerkendt

Fra starten i graviditeten, fra barnet bliver født og op gennem barndommen, har det og barnets krop brug for at blive hørt, set og holdt om, så både krop og psyke føler sig accepteret og forstået ind i livet. Og formet til at klare ungdomsliv og voksenlivet.

 

Kranio-sakralterapien jeg udfører, har særligt fokus på at læse barnet både kropsligt og mentalt, på det niveau det nu befinder sig. Det er en meget nærværende og dyb se, lytte og holde om.

Fødslens indflydelse

Fødslen er meget voldsom oplevelse for barnet uanset om det er kejsersnit eller en naturlig fødsel. Det er ikke alle der får den bedste start. 

En meget hurtig fødsel eller andre komplikationer kan sætte sig som uafklarede følelser i kroppen og forstyrre op gennem hele barndommen. Nu er det en forklaring og ikke for at sige, at vi alle reagerer uhensigtsmæssigt og får voldsomme traumer af at blive født. Men det er formentlig en del af forklaringen på de ubalancer man ser hos urolige og ængstelige børn. 

Ligeledes kan de knubs, vi alle får gennem barndommen sætte sig uhensigtsmæssigt. Små traumer skal følelsesmæssigt arbejdes ud af systemet (krop og sind), så vi kan balancere vores eget nervesystem ordentlig på plads igen og så gå videre i sundheden. 

Tegnene hos barnet:

Den give sig udtryk som ekstra uro eller meget indadvendthed.

Der er erfaring for, at den Biodynamiske Kranio-Sakralterapi er en meget hjælpsom behandlingsform til disse børn og deres familie

Hvornår er Kranio-sakral terapi relevant for dit barn:

Behandlingen er en god start på livet for dit barn og dig som mor. 

Baby og tumlinger
 • Skæve kranier
 • Barnet/baby kan ikke finde ro i sig selv. (Arme og ben kører rundt)
 • Skævhed i kroppen
 • Vil kun se til en side
 • Skrigeture
 • Maveproblemer/kolik
 • For tidligt fødte
 • Meget hurtig fødsel
 • Søvnproblemer
For det lidt større barn: 
 • Uro
 • Angst
 • Koncentrationsbesvær
 • Smerter
 • Opkørte og sensitive børn
 • Ørebørn
 • Night terror

De større børn

Når det er svært at følge med i skolen og der er alt for mange konflikter 

Børn bliver belastet af hverdagen i skolen og kravene er faktisk høje i dag. Barnet skal både lære noget, fungere socialt, vokse og udvikle sig samtidigt. Det er krævende at fungere i den moderne verden.

Det undrer ikke mig, at jeg har set flere børn her, som trænger til tid alene i langsomhed, stilhed og ro. Hvor de får lov at komme ned i de dybere lag. Hvor deres væsen og krop bliver hørt, set og anerkendt på barnets præmisser. 

Det giver overskud til at takle skolens udfordringer med læring og det sociale fællesskab i skolen. 

Behandlingen er med til at bane vejen for bedre koncentration og indlæring. 

Vær opmærksom på:

behandlingen her er ikke nogen erstatning for konsulationer hos læge eller sundhedsplejerske.

Behandling her kan kun underbygge den sundhed, der allerede er.
KST terapi stiller ikke diagnoser, Men peger på alt det der virker og understøtter den iboende sundhed i barnet